Cream of Pearl's - Uppfödare av Golden Retriever och Cocker Spaniel

Debut för sessorna i vänster varv. 

Strazz 2:a med HP och Bling 3:a även hon med HP. Läs mer om drt under deras sida Bling & Strazz