Välj en sida

Mentalitet

MH

MENTALBESKRIVNING HUND

Mentalbeskrivning Hund ( MH ) är ett test som används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundavel.

MH är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av 10 standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man vill se hur den anskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.

 Under respektive under sidor hittar ni resultat över vår kennels uppfödningars resultat både på HT, MH och BPH