Välj en sida

Nu är G-Kullens dräktighetsdagbok uppdaterad. 

Ännu är det för tidigt att sälja om Elsa är dräktig eller inte men vi precis som flera andra hoppas verkligen detta.