Cream of Pearl's - Uppfödare av Golden Retriever och Cocker Spaniel

H kullens dräktighetsdsgbok är upp daterad.