Cream of Pearl's - Uppfödare av Golden Retriever och Cocker Spaniel
2/3 av dräktigheten passerade.