Välj en sida

R-kullen (R)

Signe & Harley

Excellentgold New Modern Designe

är parad med

Hemos Happy Harley Davidsson

Beräknad födsel 2020-02-29 leverans 2020-x-x

HEMOS HAPPY HARLY DAVIDSSON Francini’s Italian
Chocolate Chip
Longville
Chocolate Rocher
Almaleo
Cioccolina
Rizi-Bizi Chocolate
Karina
SRizi-Bizi Chocolate
Jackson
Rizi-Bizi Mindi
EXCELLENTGOLD NEW MODERN DESIGN SE V-09 NORD UCH NORD V-11 SE V-12-13 NO VV-14 NO V&NORD V-14 Backhills New Design Hochachtungsvoll Vom Schloss Hellen
SE U(U)CH DK UCH Travis Keep It Classy
Occis Modern Milly  NORD V-07 Travis Miles of Smiles
SE U(U)CH DK CH(U) Occis Keep The Dream Alive